Fietsen

 

Fred Fietsenverhuur in Schagen biedt verschillende fietsen aan om te huren. Gewone fietsen maar ook elektrisch, een lopifit of een scooter.

 

Fietsroutes

Op route.nl kun je verschillende fietsroutes downloaden, zoals prachtige routes door de duinen en routes dwars door de verschillende dorpen. Onderweg zijn er leuke afstapmomenten waar je even kunt bijkomen van de fietstocht.

 

Schoorl heeft een mountainbike route van ruim 15 km over hoge duinen, door bossen en heide en is zowel grillig, uitdagend als afmattend.

 

 

Cycling 

 

'Fred Fietsenverhuur' in the town of Schagen offers various bicycles to rent. Ordinary bikes but also electric, a lopifit or a scooter.

 

Cycling routes

At route.nl you can download various cycle routes, such as beautiful routes through the dunes and routes through the various villages. Along the way there are nice site seeing moments where you can recover from the bike ride.

 

Schoorl has a mountain bike route of over 15 km over high dunes, through forests and heathland and is both erratic, challenging and exhausting.

 

 

 

Radfahren

 

"Fred Fietsenverhuur" in der Stadt Schagen bietet verschiedene Fahrräder zum Mieten an. Gewöhnliche Fahrräder, aber auch Elektro, ein Lopifit oder ein Roller.

 

Fahrradrouten

Auf route.nl können Sie verschiedene Fahrradrouten herunterladen, darunter schöne Routen durch die Dünen und Routen durch die verschiedenen Dörfer. Unterwegs gibt es schöne Aussichten, an denen Sie sich von der Radtour erholen können.

 

Schoorl hat eine Mountainbike-Route von über 15 km Länge über hohe Dünen, durch Wälder und Heiden und ist sowohl unregelmäßig als auch herausfordernd und anstrengend.

Voor de hond

In de buurt zijn diverse mogelijkheden om met de hond te wandelen.

Naar het strand: op bijna alle stranden mag de hond los van oktober tot en met april. Daarbuiten meestal na 19.00 uur of voor 10.00 uur. Petten heeft een hondenstrand waar de hond altijd los mag.

 

Het bos in Petten: In het zuidelijke deel van het bos mogen honden het hele jaar loslopen. In het noordelijke deel en in de duinen moeten honden aan de lijn. Dit staat duidelijk aangegeven. 

 

Het bos in Bergen:  Tussen 15 maart en 15 juni is het broedseizoen, honden moeten dan (kort en 'fysiek') aangelijnd te zijn. Na 15 juni mogen honden (bijna) overal loslopen.  

 

Recreatiegebied Geestmerambacht:  Tussen 1 oktober en 1 april mogen honden overal loslopen en zwemmen. Daarbuiten alleen bij Vlasgat.

 

Meertje bij Dirkshorn mogen honden los.

Er zijn meer mogelijkheden in de buurt waar de hond los mag. 

 

 

For the dog

 

There are various opportunities for walking the dog in the area.

To the beach: on almost all beaches the dog can go free from October to April. In the other months from 7 p.m. or before 10 a.m. The village of Petten has a seperate beach where dogs can walk free all year round.

 

The forest in Petten: In the southern part of the forest, dogs are allowed to roam all year round. Dogs must be on a lead in the northern part and in the dunes. This is clearly indicated.

 

The forest in Bergen: The breeding season is between March 15 and June 15, dogs must be on a leash (short and 'physical'). After June 15 dogs are allowed to run free (almost) everywhere in the forest of Bergen.

 

Geestmerambacht recreation area: Between October 1 and April 1 dogs are allowed to roam and swim everywhere. In the other months only at the location Vlasgat.

 

Little lake at Dirkshorn dogs are allowed to go.

There are more options in the region where the dog can roam free.

 

 

Für den Hund

 

In der Umgebung gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dem Hund spazieren zu gehen.

Zum Strand: An fast allen Stränden kann der Hund von Oktober bis April frei sein. In den anderen Monaten ab 19 Uhr oder vor 10 Uhr. Das Dorf Petten hat einen spezialer Strand, an dem Hunde das ganze Jahr über frei laufen können.

 

Der Wald in Petten: Im südlichen Teil des Waldes dürfen Hunde das ganze Jahr über herumlaufen. Hunde müssen im nördlichen Teil und in den Dünen an der Leine geführt werden. Dies ist deutlich angedeutet.

 

Der Wald in Bergen: Die Brutzeit ist zwischen dem 15. März und dem 15. Juni, Hunde müssen an der Leine geführt werden (kurz und körperlich). Nach dem 15. Juni dürfen Hunde (fast) überall im Wald von Bergen frei laufen.

 

Naherholungsgebiet Geestmerambacht: Vom 1. Oktober bis 1. April dürfen Hunde überall herumlaufen und schwimmen. In den anderen Monaten nur am Standort Vlasgat.

 

Kleiner See am Dirkshorn Hunde dürfen herumlaufen und schwimmen.

Es gibt mehr Möglichkeiten in der Region, wo der Hund frei herumlaufen kann. 

 

 

 

In de regio

Alkmaar heeft vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 25 september 2020 iedere vrijdag van 10.00 - 13.00 uur de beroemde kaasmarkt

 

Broekerveiling

Museum BroekerVeiling is niet zomaar een museum. Op enkele kilometers van de B&B vind je in Broek op Langedijk de oudste veiling ter wereld. Hier is het veilen bij afslag ontstaan. Dit was in 1887. Bijzonder: deze manier van veilen wordt nu bij alle grote veilingen toegepast. Veil zelf groente of maak een rondvaart

 

Zoo

op een paar minuten afstand ligt Blanckendaell park in Tuitjenhorn een kleinschalig dierenpark dat het hele jaar geopend is.

 

 

 

Eten

Restaurant Lekker Puh in Groet

Restaurant Loetje in Bergen

 

Winkelen

Schagen heeft vrijdag koopavond en bijna iedere zondag zijn de winkels open in Winkelcentrum Makado

Alkmaar Centrum heeft donderdag koopavond en bijna iedere zondag zijn ook daar de winkels open 

 

Afstanden:

Schagen 7 km

Alkmaar 17 km 

Haarlem 53 km

Amsterdam 60 km

Petten 11 km

Bergen 15 km

 

 

In the region

 

Alkmaar has the famous cheese market from Friday 27 March 2020 up to and including Friday 25 September 2020 every Friday from 10 am to 1 pm

 

Broker auction

Museum BroekerVeiling is not just a museum. A few kilometers from the B&B you will find the oldest auction in the world in the village Broek op Langedijk. This is where auctioning started. This was in 1887. Special: this method of auctioning is now being used in all major auctions. Auction vegetables yourself or take a boat trip.

 

Zoo

Blanckendaell Park in Tuitjenhorn is a few minutes away and is a small-scale animal park that is open all year round.

 

Food

 

'Lekker Puh' restaurant in the village Groet

Restaurant 'Loetje' in the town Bergen

 

Shop

The town of Schagen has a shopping evening on Friday's and the shops are open almost every Sunday in 'Makado' Shopping Center in the center of town.

Alkmaar Center has a shopping evening on Thursday and the shops here are also open almost every Sunday.

 

 

In der Region

 

Alkmaar hat vom Freitag, den 27. März 2020 bis einschließlich Freitag, den 25. September 2020 jeden Freitag von 10 bis 13 Uhr den berühmten Käsemarkt.

 

Broker Auktion

Museum BroekerVeiling ist nicht nur ein Museum. Wenige Kilometer vom B&B entfernt finden Sie in Broek op Langedijk die älteste Auktion der Welt. Hier begann die Versteigerung. Dies war im Jahr 1887. Besonderheit: Diese Auktionsmethode wird heute in allen großen Auktionen verwendet. Sie können Gemüse selbst versteigern oder eine Bootsfahrt machen.

 

Zoo

Der Blanckendaell Park in Tuitjenhorn ist nur wenige Minuten entfernt und ein ganzjährig geöffneter kleiner Tierpark.

 

Essen

'Lekker Puh' Restaurant in Groet

Restaurant 'Loetje' in Bergen.

 

Geschäft

Schagen hat am Freitag einen Einkaufsabend und die Geschäfte sind fast jeden Sonntag im 'Makado' Shopping Center geöffnet.

Das Alkmaar Center hat am Donnerstag einen Einkaufsabend und die Geschäfte sind dort auch fast jeden Sonntag geöffnet.